Розіграш двигуна Suzuki DF2.5S

Акція триватиме з 25 червня 2018 по 30 вересня 2018 року, включно.

Придбати мастила можно у нас за посиланням

https://www.adventurer.com.ua/catalog/masla-307

Офіційні правила рекламної Акції –

«Легендарний двигун SUZUKI від MOTUL»

(надалі - Правила)

1. Організатор та Виконавець рекламної Акції «Легендарний двигун SUZUKI від MOTUL»

1.1. Організатором рекламної Акції «Легендарний двигун SUZUKI від MOTUL» (надалі – «Акція») є «Приватне підприємство Фірма «Владислав», компанія, що зареєстрована та здійснює свою діяльність у відповідності до чинного законодавства України та знаходиться за адресою: Україна, м. Дніпро, проспект, Богдана Хмельницького, 184 (надалі – Організатор).

2. Участь в Акції та територія її проведення

2.1. Акція проводиться на території України через авторизовані торгові точки, що реалізують акційну продукцію ТМ MOTUL. Інформація про перелік торгових точок, в яких можливо придбати акційну продукцію, знаходиться за посиланням motul.ua.

2.2 В акції можуть брати участь громадяни України які проживають на території України, та досягли повноліття (18 років).

3. Інформаційна та технічна підтримка Акції.

3.1. Інформування щодо Правил здійснюється за допомогою їх розміщення на ресурсах motul.ua, vladislav.ua, Facebook.com/UA.MOTUL

4. Період (тривалість) проведення Акції

4.1. Акція триватиме з 25 червня 2018 по 30 вересня 2018 року, включно (надалі – «Період проведення Акції»).

4.2. Організатор Акції залишає за собою право припиняти та відновлювати проведення Акції.

5. Продукція, яка бере участь в Акції

5.1. Продукція, що означена ТМ «Motul» в фасуванні 5 літрів та має захисну голограму з унікальним кодом що сховано пiд скретч нанесенням, надалі – «Акційна продукція».

5.1.1 Перелік продуктових лінійок що приймають участь у Акції:

  • INBOARD 4T 15W-40,
  • INBOARD TECH 4T 10W-40,
  • INBOARD TECH 4T 15W-50,
  • OUTBOARD TECH 2T,
  • OUTBOARD 2T,
  • MARINE TECH 4T 25W40,
  • OUTBOARD TECH 4T 10W-30,
  • OUTBOARD TECH 4T 10W-40.

Кількість покупок Акційної продукції від одного Учасника Акції – необмежена.

6. Фонд Подарунків Акції

6.1. Фонд Призів Акції включає в себе: човновий мотор Suzuki DF2,5 в кількості однієї одиниці. Під Призом / Подарунком необхідно розуміти можливість придбати такий Приз / Подарунок за 1 грн. з ПДВ. Заміна Подарунку Акції грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом неможлива. Подарунок обміну не підлягає.

7. Умови участі в Акції та умови визначення власників Подарунків Акції

7.1. Учасником Акції є особа, яка відповідає вимогам, що зазначені в п. 2.2. цих Правил, та належним чином виконала усі умови цих Правил.

7.2. Для участі в Акції Учаснику необхідно:

7.2.1. Придбати в період проведення Акції (п.4.1. цих правил) щонайменше одну одиницю Акційної продукції в авторизованих торговельних точках.

7.2.2. Зберегти Акційну каністру або лицьову етикетку з голограмою та унікальним 9-ти значним кодом під скетчем;

7.2.3. Зареєструватись в акції на сайті https://motul.ua .

7.2.4. Отримати підтвердження реєстрації.

7.3. Учасники Акції, зазначені в 7.2. цих Правил, беруть участь у розіграші спеціального подарунку - човнового мотору Suzuki DF2,5. Розіграш подарунку буде проведено представниками організатора методом випадкової комп’ютерної вибірки за допомогою ресурса www.random.org Відповідальність за належне проведення розіграшу методом випадкової комп’ютерної вибірки несе організатор. Розіграш подарунку має бути проведений в строк до 10-го жовтня 2018 року включно. .

7.4. Сповіщення переможця учасника акції, який має право на отримання відповідного подарунку, здійснюють представники організатора протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту проведення розіграшу, за номером телефону, який був наданий при реєстрації на ресурсі https://motul.ua Після цього учасник акції, який отримав повідомлення про своє право на отримання подарунку, повинен зв’язатися протягом 2 (двох) робочих днів з моменту отримання повідомлення про виграш для того, щоб представник Виконавця проінструктував переможця (учасника) акції про подальші дії стосовно отримання подарунку. Переможець акції, отримує подарунок від представника організатора в обмін на лицьову етикетку акційної каністри зі стікером та чітко видимим 9-ти значним кодом, вона є єдиним доказом участі в акції і підставою для отримання призу та підписану угоду про отримання подарунку.

7.5. Будь-який учасник акції вправі відмовитися від отримання подарунку, шляхом повідомлення представника виконавця про це.

7.6. Передача права на отримання подарунків акції третій особі не допускається.

8. Інші умови

8.1. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих правил, будь-яких спірних питань та / або питань неврегульованих цими правилами, остаточне рішення приймається організатором акції.

8.2. Своєю участю в Акції всі учасники Акції підтверджують те, що вони повністю погоджуються з цими Правилами і зобов'язуються їх виконувати.

8.3. Організатор акції не несе відповідальності за невиконання зобов'язань зазначених в цих правилах, у випадку настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора обставини, недобросовісна поведінка продавців Акційної продукції торгових точок.

8.4. Фактом участі в цій акції, учасник акції підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами Акції, достовірність наданої ним інформації та згоду на її подальше використання у спосіб, зазначений нижче.

8.5. Оподаткування Подарунку Акції здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

8.6. Організатор залишає за собою право вимагати пред’явлення Учасником Акції Акційної етикетки з унікальним кодом, що визначив Учасника Акції таким, що має право на отримання подарунку для підтвердження добросовісної участі такого Учасника в Акції та права на отримання подарунку.

8.7. Беручи участь в Акції, кожен Учасник Акції тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої інформації (зокрема, прізвища та ім’я) Організатором Акції, виключно з рекламною / маркетинговою метою методами, що не порушують чинне законодавство України, зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною / маркетинговою метою, в т.ч. право публікації (в т.ч. його імені і фотографії) в засобах масової інформації інтерв'ю, а також для надсилання інформації на адреси, вказані Учасником Акції при реєстрації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру), тощо, без будь-яких обмежень за територією та часом, і таке використання не відшкодовуватиметься Організатором Акції та / або будь-якою третьою особою. Усі відео та фотоматеріали, зроблені за участі учасників Акції, створені під час проведення Акції, та / чи у зв’язку з Акцією, є власністю Організатора і можуть використовуватися без будь-якого відшкодування. Учасник Акції, що отримує Подарунок Акції, погоджується фотографуватися для виготовлення фотографічних матеріалів, винагорода за це є частиною вартості Подарунку Акцій, який він отримає без виплати будь-якої додаткової винагороди. Усі права інтелектуальної власності, що виникають у зв’язку з виконанням цього пункту Правил, належать Організатору Акції.

8.8. Кожний Учасник Акції своєю участю в Акції підтверджує, що він надає свою згоду Виконавцю / Організатору на збір, обробку, розповсюдження та/або передачу власних персональних даних, зазначених в п.8.7. цих Правил, на умовах, передбачених Законом України “Про захист персональних даних ”.